godz.

PORADA DNIA

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Porada dnia

Postaramy się przybliżyć różnice w pojęciach metody, techniki i narzędzia badawcze. Metoda - to sposób poznawania pewnej grupy faktów, czyli sposób dochodzenia do pewnych stwierdzeń. Techniki badawcze - to czynności służące do uzyskania pewnych danch lub informacji - czyli inazej mówieć sposoby zbierania informacji. Narzędzie badawcze - sposób realizacji danej techniki badań. W pracy przkładem moze być kwestionariusz ankiety.

Regulamin

 

Zasady ogólne

 

Serwis nie oferuje swoim klientom usług w zakresie kompletnego pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Serwis przygotowuje dla każdego indywidualnego klienta jedynie wzorzec do samodzielnego napisania pracy.
Serwis świadczy usługi edukacyjne, informacyjne oraz pomocowe w zakresie poszukiwania materiałów źródłowych do napisania konkretnej pracy, jak również stwarza odpowiednią jej bazę.
Serwis nie ponosi najmniejszej odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z prawem wykorzystanie pracy przesłanej klientowi. W szczególności nie odpowiada on za naruszenie przepisów o Prawie Autorskim oraz przepisów Kodeksu Karnego.
Każdy klient może na wyraźne życzenie otrzymać rachunek.
Każda praca przygotowywana jest według ścisłej specyfikacji przesłanej przez klienta.
Klient może kontaktować się z serwisem poprzez pocztę elektroniczną, telefon oraz przy wykorzystaniu specjalnego formularza zamówienia.
Przesłanie Zarównia na konkretna pracę jest równoważne z akceptacją przez klienta regulaminu świadczenia usług.

 

§ 1Serwis nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przepisów o Prawie Autorskim jak również przepisów Kodeksu Karnego.


 

§ 2

 

Wszystkie przygotowane przez serwis prace nie noszą znamion plagiatu i są całkowicie unikalne.

 

§ 3


Każdy klient, który złoży zamówienie i zostanie ono zaakceptowane jest zmuszony do podpisania umowy o świadczenie usług. Umowa ta zawiera wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia, a więc imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e – mail, koszt realizacji zamówienia i formę płatności.


 

§ 4


Każdy klient za wykonaną przez serwis pracę zobowiązany jest uiścić odpowiednią zapłatę, jaka przewidziana została w umowie. Opłaty wnoszone są za poszczególne etapy realizacji pracy, za jej części lub też za całość pracy. Klient dokonuje odbioru wszelkich materiałów i samej pracy dopiero po uiszczeniu całej umówionej sumy pieniężnej.


§ 5

 

Każdy klient ma 14 dni na wnoszenie wszelkich poprawek i zastrzeżeń do pracy. Termin ten obowiązuje od chwili przesłania klientowi części pracy lub też jej całości. Jeśli w terminie nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, to uważa się, że praca całkowicie spełnia oczekiwania klienta.


§ 6


Za wszelkiego rodzaju dodatkowe poprawki i zmiany w pracy podczas jej pisania koszty ponosi sam klient. Są one ściśle uzależnione od ich charakteru.§ 7


Serwis gwarantuje klientowi pełną anonimowość i dyskrecję. Wszelkie wprowadzone w formularzu zamówienia lub też kontaktowym, jak i podane na umowie dane są objęte ochroną danych osobowych i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane jedynie w celach marketingowych samego serwisu. Osoby nieupoważnione nie mają prawa uzyskać również informacji na temat samej pracy i jej rodzaju.


§ 8


Przekazana praca jest własnością klienta, jednak nie może być ona powielana bez wcześniejszego powiadomieni o tym serwisu. Wszelkie tego typu przypadki, które zostaną wykryte będą surowo karane. Stosuje się do tego odpowiednie przepisy Kodeksu karnego jak również przepisy o Prawie Autorskim.
 

Aktualności:

Dodano: 2014-12-14 przez Administrator

zlecę napisanie

w tym miejscu powstanie nowa podstrona dotycząca składania zleceń we naszym seriwise. Zapraszamy wkrótce na stronę zlecę napisanie do s
więcej...

Dodano: 2010-10-16 przez Administrator

Promocja

Korzystałeś z naszych usług? U nas otrzymasz zniżkę dla stałych klien
więcej...